KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO RODO

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

SOFT.IT Marcin Kubica
NIP 1132707151
ul. Majdańska 9 / 51
04-088 Warszawa

Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z realizacją usługi sprzedaży.

1. Przedstawicielem Administratora jest Marcin Kubica.

2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji sprzedaży oraz dostawy.

3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.

4. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane będą przetwarzane ewentualnie w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń.

5. Podanie danych jest dobrowolne jednak bez ich podania realizacja sprzedaży i dostawy jest całkowicie niemożliwa.

6. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorom – Producentowi oprogramowania i ewentualnie organom ścigania na ich wyraźna prośbę.

8. Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

9. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Proces ten polegał będzie na zachowaniu danych w bazie danych na portalu sprzedażowym.

10. Administrator nie zamierza przekazywać danych poza teren Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowej.